top of page

 

 

Samenwerken

 

In je eentje kun je iets, met elkaar kom je verder.
Omdat we samen met ondernemers en bewoners geveltuinen konden plaatsen en hebben beplant, is het straatbeeld volledig verandert.
 

Hoe werkte dit precies?
Team BeeStreet ging in gesprek met de ondernemers in de Oosterstraten en daarna ook andere omliggende straten, om ze te vragen of ze een geveltuin wilden om de straat helpen te vergroenen. De gemeente maakte de geveltuin, stopte er aarde in en Team BeeStreet organiseerde een plantdag.
Momenteel ontwikkelen we een gezamenlijk onderhoudsplan zodat we twee keer per jaar gezellig met elkaar een plant- en snoei-dag houden.

De Water Wall
Ontwerp en uitvoering: Amfibia Solutions
lokatie: Kruisstraat, Leeuwarden
De Water Wall vangt regenwater op en houdt het vast wat helpt het tegen wateroverlast. Daarnaast erg handig voor de planten in de stad tijdens hete en droge periodes. Want in de dichtbebouwde stad is
weinig plek voor een regenwaterton.
Normaal loopt regenwater via een regenpijp het riool in. Tijdens hevige  neerslag raken riolen overbelast en loopt het water de straat op. De Water Wall is aangesloten op de regenpijp en vangt het water op. Als de buizen vol zijn stopt hij automatisch met vullen en loopt het water alsnog via de oorspronkelijke waterpijp weg.

Slimme plantenbakken
Ontwerp: House of Design
Uitvoering: Verhoevegroen en MijnWaterfabriek
lokatie: hoek van de Nieuwe Oosterstraat en de Gedempte Keizersgracht in Leeuwarden

Op het pand van Elkien, op de hoek van de Nieuwe Oosterstraat en de Gedempte Keizersgracht in Leeuwarden, zijn 9 bloembakken opgehangen, beplant met diverse bijen aantrekkende planten.
De beplanting wordt op een innovatieve manier voorzien van water.
Het hemelwater op het dak van het pand wordt naar een wateropslag tank geleid. In deze tank hangt een pompje die het opgevangen regenwater naar de beplanting pompt. Dit pompje en de aansturing ervan worden voorzien van stroom vanuit een zonnepaneel, dus helemaal energieneutraal en klimaatproof!

Waterkracht 2021
Ontwerp en uitvoering: Gemaakt door Marsja
Plaatsing: Verhoevegroen
Marsja heeft zich laten inspireren door het Old Burger Weeshuis wat vroeger verderop op het Ruiterskwartier zat. In de tuin van dit weeshuis stond vroeger een grote schommel. Het spelen en de levendigheid die er in deze tuin was heeft ze als uitgangspunt van het ontwerp genomen.
Het wandobject bestaat uit hergebruikt materiaal: oude magazijnbakken, fietswielen, zinken regenpijpen en electromotoren.
Het geheel wordt in beweging gezet wanneer het gaat regenen. De waterraden komen in beweging en zorgen ervoor dat de planten voldoende water krijgen en het water uit de goten niet ongebruikt het riool in stroomt maar opgevangen en gebruikt wordt.

Ruiterskwartier en Zaailand
In de omgeving Ruiterskwartier/Zaailand zijn we vanaf 2018 de strijd tegen verstening
en hittestress aangegaan. Met name het versteende Ruiterskwartier kon ook wel aankleding gebruiken die de sfeer in de straat verbetert.
Er zijn geveltuinen tot stand gebracht, klimbeplanting langs draden in de doorgangen naar het Wilhelminaplein en groene aankleding van Amicitia op de kop van de Wirdumerdijk.

 

Voor het Lombardplein is een inrichtingsplan bedacht. Wordt vervolgd!

20180801_144539_edited.jpg
20180718_163128_edited.jpg
IMG_8340_edited.jpg
20220425_074109_cmyk_edited.jpg
20220425_074649_edited.jpg
kunstwerk.SvdW_edited.jpg
20210529111514_edited.jpg
20210529111503_edited.jpg
  • Beestreet Instagram
bottom of page