top of page

Maak kennis met de leden van de Groenclub!

Nico.jpeg

Mijn naam is Nico Kelderhuis. Ik ben senior groenbeheerder bij de gemeente Leeuwarden. Mijn visie is dat groen kan bijdragen als oplossing voor veel problemen. Meer en beter groen is daarin mijn drijfveer en kijken naar wat voor effect je kunt bereiken met groen. Groen zorgt ook voor verbinding en brengt mensen samen. De BeeStreet is een prachtig voorbeeld waar bewoners, ondernemers, scholen en  gemeente samen optrekken voor het zelfde doel.

Hayo Galema

Mijn naam is Hayo Galema en ik ben binnenstadsmanager in Leeuwarden. In de negen jaar dat ik dit doe zie ik de stad veranderen van een plek waarbij de nadruk ligt op koopgedrag naar een stad waarin de nadruk ligt op een goed verblijfsklimaat en daarmee bezoekers trekt die ook kopen. De binnenstad moet een plek zijn waar mensen graag verblijven, daar zit het onderscheidend vermogen voor de toekomst, ook het economisch onderscheidend vermogen. Dat betekent dat we met elkaar een groene stad moeten gaan bouwen, groen in gedrag door stadsdistributie en meer ruimte voor voetgangers en fietsers, en groen in aankleding. Mensen voelen zich prettig in groen, groen voelt aangenaam en veilig! Ook de economie heeft baat bij groen.

WhatsApp Image 2019-11-12 at 21.41.27.jp

Mijn naam is Eileen Blackmore en ik ben één van de initiatiefnemers van Beestreet. Ik ben eigenaar van House of Design en artistiek partner van It Erfskip

De gemeente Leeuwarden vroeg me in 2016 om mee te denken over de omgeving van de Blokhuispoort en de verbinding naar het Fries Museum.
Deze vraag verbond ik met het maatschappelijke vraagstuk 'hittestress' en ontwierp een concept hoe de stedelijke omgeving via innovatief design en kunst op een andere manier vorm te geven en leefbaar te maken. Ik vind het heel mooi om te zien dat we zoveel mensen van verschillende disciplines bijeen hebben kunnen brengen om dit project te realiseren.

Huub 

Riezebos

Huub Riezebos is een van de oprichters van Beestreet. Hij zet zich in vanuit de winkeliersvereniging Oosterstraten te Leeuwarden. 

Ruurd

groensma

Ruurd Groensma zet zich in voor Beestreet vanuit Verhoeve Groen. 

Ciska 

blaauwbroek

Ciska Blaauwbroek.jpeg

Mijn naam is Ciska Blaauwbroek, 55 jaar en werk als secretaresse bij de winkeliersvereniging van Winkelcentrum Zaailand in Leeuwarden. Ik ben geïnspireerd geraakt door het project in de Oosterstraat en ben namens onze vereniging betrokken bij het nieuwe project Beestreet. Erg fijn om deel uit te maken van deze enthousiaste en kundige groep! Onze vereniging wil heel graag dat onze klanten, bezoekers en bewoners ook een groenere omgeving krijgen, groen doet je goed en zorgt voor een prettige leefomgeving!

BONNy
VEENSTRA

Bonny Veenstra zet zich in voor Beestreet vanuit Operatie Steenbreek.

Richard

Cöp 

Richard Cöp zet zich in voor Beestreet vanuit Wijkzaken, Gemeente Leeuwarden. 

  • Beestreet Instagram
bottom of page